Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này mô tả chính sách và thủ tục của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ và thông báo cho bạn về quyền riêng tư của bạn và cách luật bảo vệ bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách bảo mật này.

Diễn giải và Định nghĩa

 Diễn giải

Các từ bắt đầu bằng chữ in hoa sẽ được xác định có nghĩa trong các điều kiện sau đây. Định nghĩa này sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở dạng số ít hay số nhiều.

 

Định nghĩa

Cho mục đích của Chính sách bảo mật này:

 • Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo cho bạn để truy cập Dịch vụ hoặc các phần của Dịch vụ của chúng tôi.
 • Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến Công ty TNHH OXALIS HOLIDAY, Thôn Chày, Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
 • Cookies là các tệp nhỏ được đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác bởi một trang web, chứa các chi tiết về lịch sử duyệt web của bạn trên trang web đó.
 • Quốc gia đề cập đến: Việt Nam
 • Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
 • Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể xác định.
 • Dịch vụ đề cập đến Trang web.
 • Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty. Đó là các công ty hoặc cá nhân bên thứ ba được Công ty tuyển dụng để tạo điều kiện cho Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay mặt cho Công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty trong việc phân tích cách Dịch vụ được sử dụng.
 • Dữ liệu sử dụng đề cập đến dữ liệu được tự động thu thập, được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ cơ sở hạ tầng Dịch vụ chính nó (ví dụ: thời gian truy cập trang).
 • Trang web đề cập đến Quảng Bình Travel, có thể truy cập tại https://quangbinh.travel.
 • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc thực thể pháp lý khác thay mặt cho cá nhân đó truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, tùy theo trường hợp.

Các Loại Dữ liệu được Thu thập

 Dữ liệu Cá Nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp cho Chúng tôi một số thông tin cá nhân xác định được có thể được sử dụng để liên hệ hoặc xác định Bạn. Thông tin cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Địa chỉ email (tuỳ chọn)
 • Họ và Tên (tuỳ chọn)
 • Dữ liệu Sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng được tự động thu thập khi sử dụng Dịch vụ. Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của Thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày của lần truy cập của bạn, thời gian đã dành cho các trang đó, các nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác. Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc, loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động của bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của bạn, hệ điều hành di động của bạn, loại trình duyệt Internet di động bạn sử dụng, các nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi mỗi khi bạn truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động của mình.

 

Công nghệ theo dõi và Cookie

Chúng tôi sử dụng Cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và lưu trữ một số thông tin. Các công nghệ được sử dụng bao gồm các beacon, tag, và script để thu thập và theo dõi thông tin và cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi. Các công nghệ chúng tôi sử dụng có thể bao gồm:

 • Cookie hoặc Cookie trình duyệt. Cookie là một tập tin nhỏ được đặt trên Thiết bị của bạn. Bạn có thể chỉ đạo trình duyệt của bạn từ chối tất cả Cookie hoặc chỉ ra khi nào Cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận Cookie, bạn có thể không thể sử dụng một số phần của dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối Cookie, dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng Cookie.

 • Web Beacons. Các phần trên Dịch vụ của chúng tôi và email của chúng tôi có thể chứa các tập tin điện tử nhỏ được biết đến là web beacon (còn được gọi là clear gifs, pixel tags, và single-pixel gifs) cho phép Công ty, ví dụ, đếm số lần người dùng đã truy cập vào các trang đó hoặc mở một email và cho các thống kê liên quan đến trang web khác (ví dụ, ghi lại sự phổ biến của một phần nhất định và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ).

Cookie có thể là Cookie “Persistent” hoặc “Session”. Cookie Persistent vẫn tồn tại trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn offline, trong khi Cookie Session bị xóa ngay khi bạn đóng trình duyệt web của mình.

Chúng tôi sử dụng cả Cookie Session và Persistent cho các mục đích được đặt ra bên dưới:
– Cookie cần thiết / Cookie cơ bản
+ Loại: Cookie Session
+ Quản lý bởi: Chúng tôi
+ Mục đích: Những Cookie này là cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và cho phép bạn sử dụng một số tính năng của nó. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng gian lận của tài khoản người dùng. Nếu không có những Cookie này, các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu không thể được cung cấp và chúng tôi chỉ sử dụng những Cookie này để cung cấp cho bạn những dịch vụ đó.

– Cookie Chấp nhận Chính sách / Thông báo
+ Loại: Cookie Persistent
+ Quản lý bởi: Chúng tôi
+ Mục đích: Những Cookie này xác định liệu người dùng đã chấp nhận việc sử dụng cookie trên Trang web hay không.

– Cookie Chức năng
+ Loại: Cookie Persistent
+ Quản lý bởi: Chúng tôi
+ Mục đích: Những Cookie này cho phép chúng tôi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện khi sử dụng Trang web, chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập hoặc ngôn ngữ ưa thích của bạn. Mục đích của những Cookie này là cung cấp cho bạn một trải nghiệm cá nhân hơn và tránh bạn phải nhập lại các ưa thích của mình mỗi khi bạn sử dụng Trang web.

Để biết thêm thông tin về các cookie chúng tôi sử dụng và các lựa chọn của bạn liên quan đến cookie, vui lòng truy cập Chính sách Cookie của chúng tôi hoặc phần Cookie của Chính sách bảo mật của chúng tôi.

 

Sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Quản lý Tài khoản của bạn: để quản lý đăng ký của bạn như một người dùng của Dịch vụ. Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp có thể cho bạn truy cập vào các chức năng khác của Dịch vụ có sẵn cho bạn như một người dùng đã đăng ký.
 • Để thực hiện một hợp đồng: việc phát triển, tuân thủ và thực hiện hợp đồng mua bán cho các sản phẩm, hàng hoá hoặc dịch vụ bạn đã mua hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác với chúng tôi thông qua Dịch vụ.
 • Liên hệ với bạn: Liên hệ với bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức truyền thông điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo đẩy của ứng dụng di động liên quan đến cập nhật hoặc thông tin liên quan đến các chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ được hợp đồng, bao gồm các cập nhật về bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý cho việc thực hiện chúng.
 • Cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin tổng quát về các hàng hoá, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những thứ mà bạn đã mua hoặc hỏi về trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó.
 • Quản lý các yêu cầu của bạn: Để phục vụ và quản lý các yêu cầu của bạn đối với chúng tôi.
 • Cho các chuyển nhượng kinh doanh: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để đánh giá hoặc thực hiện một sáp nhập, tách ra, cải tổ, giải thể hoặc bán hoặc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ tài sản của chúng tôi, dù là một doanh nghiệp hoạt động hay là một phần của quá trình phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó Dữ liệu cá nhân được giữ bởi chúng tôi về người dùng Dịch vụ của chúng tôi là một trong những tài sản được chuyển giao.
 • Cho các mục đích khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi và đánh giá và cải thiện Dịch vụ, sản phẩm, dịch vụ, tiếp thị và trải nghiệm của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các tình huống sau:

 • Với Nhà cung cấp Dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Nhà cung cấp Dịch vụ để giám sát và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, để liên hệ với bạn.
 • Cho các chuyển nhượng kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn liên quan đến hoặc trong quá trình đàm phán về bất kỳ sáp nhập, bán tài sản của Công ty, tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần của doanh nghiệp của chúng tôi cho một công ty khác.
 • Với Các đối tác liên kết: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác liên kết của chúng tôi, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ yêu cầu các đối tác liên kết đó tuân thủ Chính sách Bảo mật này. Các đối tác liên kết bao gồm Công ty mẹ của chúng tôi và bất kỳ công ty con, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc chung quyền kiểm soát với chúng tôi.
 • Với các đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp cho bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc khuyến mãi nhất định.
 • Với các người dùng khác: khi bạn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác với những người dùng khác trong các khu vực công khai, thông tin đó có thể được xem bởi tất cả người dùng và có thể được phân phát công khai bên ngoài.
 • Với sự cho phép của bạn: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác, với sự cho phép của bạn.

Lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn đến mức cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ, nếu chúng tôi được yêu cầu lưu giữ dữ liệu của bạn để tuân thủ các luật pháp áp dụng), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi. Công ty cũng sẽ lưu giữ Dữ liệu Sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu Sử dụng thường được lưu giữ trong một thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi, hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để lưu giữ dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

 

Chuyển giao Dữ liệu Cá nhân của bạn

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, được xử lý tại các văn phòng hoạt động của Công ty và ở bất kỳ nơi nào khác mà các bên liên quan đến quá trình xử lý đang đặt. Điều này có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến và duy trì trên máy tính nằm ngoài tỉnh, quốc gia hoặc các lãnh thổ chính phủ khác nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật của tỉnh hoặc quốc gia của bạn. Sự đồng ý của bạn với Chính sách Bảo mật này cũng được xem như sự đồng ý của bạn với việc chuyển giao đó. Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý một cách an toàn và theo đúng với Chính sách Bảo mật này. Không chuyển giao Dữ liệu Cá nhân của bạn đến một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi họ có đủ khả năng kiểm soát an ninh dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

 

Xóa Dữ Liệu Cá Nhân

Bạn có quyền xóa hoặc yêu cầu chúng tôi hỗ trợ xóa Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn. Dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn khả năng xóa một số thông tin về bạn từ trong Dịch vụ. Bạn có thể cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của mình, nếu có, và truy cập phần cài đặt tài khoản cho phép bạn quản lý thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần giữ lại một số thông tin khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc cơ sở hợp pháp để làm như vậy.

Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Các Giao Dịch Kinh Doanh

Nếu Công ty tham gia sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá Nhân của bạn có thể được chuyển nhượng. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi Dữ liệu Cá Nhân của bạn được chuyển nhượng và trở thành chủ đề của Chính Sách Bảo Mật khác.

 

Công An Thanh Tra

Trong một số hoàn cảnh, Công ty có thể bắt buộc tiết lộ Dữ liệu Cá Nhân của bạn nếu được yêu cầu làm như vậy bởi pháp luật hoặc đáp ứng yêu cầu hợp lệ của các cơ quan chức năng công cộng (ví dụ như tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

 

Yêu Cầu Pháp Lý Khác

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu Cá Nhân của bạn trong niềm tin tốt đẹp rằng hành động như vậy là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ và bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của Công ty
 • Ngăn ngừa hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể liên quan đến Dịch vụ
 • Bảo vệ an toàn cá nhân của Người dùng Dịch vụ hoặc công chúng
 • Bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là 100% an toàn. Trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng những phương tiện thương mại chấp nhận được để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn sự an toàn của nó.

 

Sự riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân có thể xác định được của bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và bạn nhận thấy rằng con của mình đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không xác nhận được sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để loại bỏ thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu chúng tôi cần dựa trên sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của bạn và quốc gia của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ trước khi chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác không được điều hành bởi chúng tôi. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến khích bạn nên xem lại Chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho nội dung, chính sách bảo mật hoặc thói quen của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

 

Thay đổi Chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và / hoặc thông báo nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi, trước khi sự thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách bảo mật này. Bạn được khuyến khích xem lại Chính sách bảo mật này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Những thay đổi về Chính sách bảo mật này có hiệu lực khi được đăng trên trang này.

 

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi: Bằng cách truy cập trang web này của chúng tôi: https://quangbinh.travel/lien-he/